Рекламации в sexwell.bg


За всяка покупка, направена през сайта sexwell.bg има издадена касова бележка, независимо дали плащането е направено по банков път или в брой.
Пазете касовата белжка, тя е вашата гаранция!

Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира:
• за възстановяване на заплатената сума;
• за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;
• за отбив от цената;

Рекламацията се предявява пред търговеца по един от следните начини
• на място в офис Sexwell на адрес: гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер
• по електронен път чрез формата за контакти на сайта sexwell.bg
• на емейл: feedback@sexwell.bg

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
• касова бележка или фактура;
• снимки на продукта при настъпване на повредата;
• номер на товарителница, на пратката, с която продуктът е изпратен на sexwell.bg

Стоката, обект на рекламация, се изпраща на адрес: гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер, офис Sexwell. Телефон 0884 531053. Получател: Танго СХМ ЕООД.
Разходите по доставката се поемат от подателя! Стоката е необходимо да бъде изпратена в комплект с всички нейни аксесоари.
Ако стоката се повреди след 6 месеца, пак имате право на безплатна поправка или замяна, на намаление на цената или на възстановяване на заплатената сума. Възможно е обаче да се наложи да докажете, че проблемът е съществувал, когато сте получили стоката.
Рекламации за бельо и козметични продукти се приемат, в случай че продуктът не е разопакован или употребяван. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗЗП търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно и съобразно законовите изисквания.


Cardbox

Newsletter
Copyright © 2005 - 2020 sexwell.bg   Boiled by WebSins WebSins