Еротичният капитал е не по-маловажен от образованието

 На пазара за работна ръка привлекателното сексуално излъчване се цени не по-малко от доброто образование, независимо че никой няма да афишира това, когато си търсите работа. 
Такива са заключенията от едно социологическо изследване, проведено под егидата на Лондонската професионална гимназия по икономика и политически науки. 
 
"Крастотата и "еротичния капитал" на служителите вече се ценят дори много повече от професионалната квалификация. Това е факт в съвременното свободно общество" - казва ръководителката на изследването, д-р Катерин Хаким. 
 
Тя въвежда терминът "еротичен капитал", за да обясни тази трудна за дефиниране, но съдбоносна комбинация от физическа и социална атрактивност, която прави едни мъже и жени привлекателна компания за колеги и приятели, атрактивни в социалния кръг към който принадлежат и за противоположния пол. 
 
Хората, които притежават над средното ниво "еротичен капитал" са по-убедителни, по-често ги възприемат като честни и компетентни. Те много по-лесно си създават приятелства, намират си работа, женят се и обикновено получават 15% по-висока заплата от колегите си с еднаква квалификация.
 
Еротичният капитал може да бъде определен като четвъртият важен актив в необходимия пакет за социален растеж и успех в обществото, наред с образованието, общата култура и социалното поведение. 
 
Според д-р Хаким, еротичният капитал има 6 елемента за мъже и 7 - за жени, в онези държави, в които фертилността (възможността да ражда) на жената е ценност. Задължителните шест елемента на еротичния капитал са: красота, сексуална привлекателност, благоприличие и възпитание, жизненост, да бъдеш  добре възприеман в обществото и да имаш излъчване, което би могло да се определи като "еманация на пола" - това са хората, за които се чува: "Какъв мъж!", "Каква жена!".
 
Социоложката казва още: "Разбира се, не е нещо ново, че красивите жени използват това като  свое предимство, за да успяват в живота. Но сега нещата са много по-различни отколкото в онези години, в които жената се е възползвала от своята красота, за да компенсира липсата на икономическа и социална мощ. Сега този тип жена,трябва да бъде образована и да притежава онези качества, които да й помогат да се състезава с подобен тип мъже. В това отношение мъжете и жените станаха равни. Напълно съм убедена, че еротичният капитал играе доминираща роля в социалния живот."
 
 
 
 
27.04.2010 г.

Коментари за Еротичният капитал е не по-маловажен от образованието


ISIC

Breast Max
Copyright © 2005 - 2019 sexwell.bg   Boiled by WebSins WebSins