Спечели подарък от SEXWELL за Свети Валентин

Участвайте в нашата томбола за Св. Валентин, с любезната подкрепа на CardBox!Двама души - една жена и един мъж, изтеглени на произволен принцип, ще получат специален подарък - масажор Luv your body за нея и Tenga Flex мастурбатор за него!

Как да участвате:
1. Вземете своята златна клиентска карта за 12% отстъпка на всяка покупка, като свалите приложението Cardbox и поискате Sexwell Golden Member Card. Ако вече имате такава виртуална карта*, можете да преминете директно към стъпка 2!

2. Използвайте картата онлайн на sexwell.bg или в нашите магазини, в периода 23.01 - 5.02.2020г.
Важно: при покупка в магазин, покажете номера на картата си на обслужващият Ви консултант, за да я впише той към Вашата поръчка. Това гарантира Вашето участие.

*Всички покупки, направени само с електронна карта Sexwell от CardBox, участват за наградите. Покупки, направени със стандартната членска карта на Sexwell не участват в томболата.

Жребият ще бъде изтеглен на 6.02.2020г. и обявен на сайта на sexwell.bg, раздел "Новини".

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Спечели подарък от SEXWELL за Свети Валентин“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от Танго СХМ ЕООД, ул. Г. С. Раковски 71, гр.СОФИЯ, наричано по-нататък Организатор.ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.sexwell.bg за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.sexwell.bg

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на: „ТАНГО СХМ ЕООД“ ЕООД.

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4.3. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 18 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта.

Регистрации за участие на Участници под тази възраст, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да й/му бъде присъдена.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 24.01.2020г. и продължава до 5.02.2020г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е интимен масажор Luv your body за жена и Мастурбатор Tenga Flex за мъж.

6.2. Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 2 броя - 1 масажор и 1 мастурбатор.

6.3. Стойността на всяка от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 100 лв.ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.sexwell.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.

7.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да е свалил на своя мобилен телефон и да има профил в приложението Cardbox (http://cardbox.bg/invite.php) според Условията за ползване на платформата: https://cardbox.storage.googleapis.com/terms.pdf

7.3. Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да се включи най-късно до 23:59 часа 5.02.2020г. (включително) в игратa. За целта, участникът трябва да направи минимум една поръчка, използвайки своята Cardbox членска карта "Golden Member" в сайта на sexwell.bg или в някой от търговските магазини на sexwell.bg (https://www.sexwell.bg/sex-shops)

7.4. За валидно участие се счита всеки, който е направил поръчка в съответствие със сроковете, описани в Раздел 5, както и условията, описани в Раздел 6 и Раздел 7.

7.5. След края на периода на Играта (23:59 часа на 5.02.2020г.) двама участника - един мъж и една жена, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат респективните награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени и обявени на сaйта на Sexwell.bg, раздел новини - https://www.sexwell.bg/sex-news/1

7.6. Дата за изтегляне на наградата: 06.02.2020г.

7.7. С участието си в играта всички потребители се съгласяват публичните лични данни, които са предоставили при осъщестяването на електронната или физическа покупка в обект на Sexwell (име, фамилия, мейл адрес и телефонен номер) да бъдат обработвани с целите на провеждане на жребий за определяне на печеливши, като за целта няма да бъдат събирани и запазвани никъде.

7.8. Участието в Играта е обвързано с приложение на Golden Member Cardbox карта за отстъпки при покупка на www.sexwell.bg или някой от физическите обекти на SexWell в България.ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградата се предоставя на участниците, имащи право на участие в Играта според Част 4 от настоящите правила.

8.2. Печелившите участници ще бъдат обявени в публикация на www.sexwell.bg, раздел Новини. За да получи своята награда, печелившият участници трябва да се свържат със Sexwell на 0884 53 10 53 или през формата за обратна връзка (https://www.sexwell.bg/feedback) не по-късно от 7 дни от обявяването на печелившите. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 7 дни след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

8.3. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

8.5. До връчването на наградата, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

8.6. Участниците, които са спечели награда, се съгласяват техните имена и частично цензурирани с *** телефонен номер и мейл адрес да бъдат публикувани на сайта на sexwell.bgЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на наградата.

9.2. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай че участник се запише в играта, използвайки неправомерно чуждо име, телефон или мейл адрес, които не са негови.

9.3. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на апликацията Cardbox, както и на начина на употребата й.

9.4. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, мейл адрес, телефонен номер или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора и публикувани в интернет материал, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон или мейл адрес, за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

23.01.2020 г.

Коментари за Спечели подарък от SEXWELL за Свети Валентин

Гери (2020-01-27 10:47:15)
Жестокоо!! Ще участвам!

Wellman

Diskretna dostavka
Copyright © 2005 - 2020 sexwell.bg   Boiled by WebSins WebSins