Как се рециклират секс играчки

Помогнете за спасяването на света като изпратите Вашия мъртъв вибратор за рециклиране. Ето какво се случва във фабриката за рециклиране, след като получат тонове секс играчки...

Знаете ли, че изхвърлянето на стари вибратори вреди на околната среда? Всички употребявани и изхвърлени електронни уреди (независимо дали са телевизори, тостери, компютри или вибратори) могат да отделят токсини и да замърсяват природата.

В отговор на тази заплаха, Европейският съюз предложи директива, целяща намаляване вредата от електронните уреди и насърчаване на повторното им използване и рециклиране.

Предложението влезе за обсъждане в съда. Ако бъде прието от всички държави-членки, то изхвърлянето на всякакви електронни уреди (от тостери до вибратори) на места, различни от обозначените, ще се смята за незаконно.

Във Великобритания бяха разкрити над 1000 нови центрове за предаване на електронни отпадъци. Но колко хора биха дръзнали да занесат своя употребяван, лъскав вибратор на служителите в тези центрове?? ... За да се улесни процедурата по предаване и рециклиране и да се спести притеснението на хората, Rabbit Amnesty измислиха схема за изхвърляне на секс играчки.

Вместо да изхвърляте стария си вибратор в кофата за боклук, можете да го изпратите на Rabbit Amnesty, където ще бъде рециклиран с помощта на специалисти от SWEEP (обединение на специалисти по електронни отпадъци).

SWEEEP притежават лицензиран, високотехнологичен завод за преработка на изхвърлени електронни устройства, който е и един от най-съвременните и екологични съоръжения в Европа.
Всички електронни отпадъци, които постъпват при тях, се рециклират или освежават, за да отговарят на стандартите на директивата на Европейския съюз. Накратко, когато изпратите своето розово зайче на Rabiit Amnesty, те го рециклират правилно.

На снимките можете да видите около 1000 вибратора, носещи се по конвейрната лента към останалите стари електронни изобретения.
Това е и първият етап от тяхното пътуване, а именно пътят към мелницата. Тази машина завърта всички парчета с голяма скорост, като по този начин ги раздробява. Симулираното торнадо в мелницата карат металните и алуминиеви части на продуктите сами да нарежат по-меките материали (като пластмаса и гума). Благодарение на тази технология се спестяват средства от ножове и други допълнителни режещи инструменти. Като резултат се получава раздробяване на "суровината" на съставните и части: пластмаса, метал, гума и батерии.

На следващия етап, материалите се сортират с помощта на магнит (за металните части) и ръчен труд за всичко останало. Нежеланите и потенциално-опасни материали се отделят за по-прецизно рециклиране.
Гранулиращият бункер се използва, за да уплътни нарязаните парчета и да ги разпредели в относително равни порции, които от своя страна отиват в режещата машина. След нарязване, магнити отделят и последните метални части.

Веднъж преминали този етап, раздробените вибратори се сортират с помощта на статично електричество, благодарение на което се разделя гумата от пластмасата и остава само алуминий. Крайният резултат от този етап на рециклиране е комбинация от неметални части, талашит и гума, които се изпращат на компанията Sims в Уелс. С помощта на водна флотация, те разделят метала, пластмасата и отпадните продукти.
Sims се стараят да намалят процента непотребни продукти, който за момента е 25% и е съставен предимно от талашит, вакумни помпи и кожа.
Събраната пластмаса намира приложение в продукти като пластмасови облицовки, пейки и др.

SWEEEP разпределят метала според качеството или за Великобритания, или за Испания. Батериите се рециклират в G&P - най-големият производител и преработвател на батерии в Обединеното кралство.

Благодарение на предприемaчите от SWEEEP, може да сте сигурни, че Вашият източник на приятни вибрации няма да изгние на някое поле, замърсявайки природата.
26.11.2007 г.

Коментари за Как се рециклират секс играчки


Wellman

ISIC
Copyright © 2005 - 2019 sexwell.bg   Boiled by WebSins WebSins